Vi är en klass på högstadiet som ska börja blogga för att lära oss mer om hur man använder nätet. Hur gör vi egentligen när vi publicerar eget material? Vilka regler gäller? Får vem som helst publicera vad som helst på nätet?

Tanken är också att vi ska använda bloggen så att det vi gör i klassen blir synligt. Det vi producerar ska bli något vi kan visa upp och vara stolta över.

I övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 står det bland annat att vi ska få möjlighet att lära oss att…

  • använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
  •  lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
  • I kursplanen för svenska står för övrigt också att vi ska jobba med ”språkbehandling i digitala medier” och få ord, ljud och bild att samspela i t ex webbtexter.
  • Informationssökning, källkritik och upphovsrätt är andra viktiga områden som vi måste känna till för att kunna bli webb-producenter.